Pokyny pro Nanosluchatka s headsetem Hands-free

Příručka pro sluchátka Magnet Handsfree

Důležité!!! Pokud jste měli onemocnění, jako je zánět středního ucha aj., pak headset-magnet nepoužívejte!

Микронаушник в Праге и в Чехии. Купить наушник для экзаменов в Чехии

1. První krok - nabijte svůj mobilní telefon!

2. Nastavte hlasitost na obou telefonech v režimu hovoru.

3. Váš mobilní telefon musí být v tichém režimu nebo v režimu vibrace

4. Pamatujte si - kroužek-anténu je potřeba nosit výhradně na krku. Nemusíte se bát, že to půjde vidět, snadno jej schováte pod oblečením.

5. Pamatujte si, že čím bliž je smyčka do headsetu, tím lepší je rozhlasové vysílání. Kabel, připojený k telefonu s konektorem 3,5, schovejte pod oblečením.

6. Připojte baterii typu 9V na speciální konektor v handsfree sluchátku s mikrofonem.

7. Mikrofon musí být připevněn na oblečení, můžete si jej připnout pomocí spínacího špendlíku (dbejte však na to, abyste nepoškodili kabely!). Nezapomeňte, že Váš asistent musí Vás dobře slyšet, aby porozuměl Vaším signálům.

 

Návod, jak si "nahodit" nanosluchátko:

Microluchátko Magnet 2*3 mm „hodíme“ do čistého zvukovodu.

Pokud to uděláte správně, uslyšíte zvuk podobný kliknutí nebo tlesknutí. Pro zjednodušení procesu, můžete použít pomocnou trubičku, kterou naleznete v kompletu Nano handsfree.

 

8. Předem se dohodněte s partnerem na signálu, který budete používat jako začátek hovoru (kašel, chrastění na mikrofonu atd.)

9. Za několik minut před vstupem do místností zavolejte svému asistentovi.

10. Po úspěšném použití odeberte malé magnetové sluchátko z ucha pomocí trubičky s velkým magnetem a následně vyjmete baterii z handsfree.

11. U nás si můžete koupit nebo pronajmout nanosluchátka s handsfree příslušenstvím.

Hodně štěstí!

 

Беспроводной микронаушник нано для экзаменов в Праге и Чехии

Руководство для наушника Магнит Handsfree

Важно!!! Если у вас были такие болезни как отиты (и другие болезни ушей), тогда не следует пользоваться наушником-магнит!

1. Первое - зарядите ваш мобильный телефон!

2. Настройте громкость на двух телефонах в режиме разговора.

3. Ваш сотовый должен находится в режиме "без звука" или "вибро".

4. Одевайте кольцо-антенну исключительно на шею, не переживайте, её легко можно замаскировать под вашей одеждой.

5. Помните, чем ближe петля к наушнику, тем лучшe и громчe звук вещания. Провод, подключенный к телефону с разъемам 3,5, спрячьте под одеждой.

6. Подсоединяйте батарейку типа крона 9V к спец. разъему для неё на хэндс-фри гарнитуре.

7. Сам микрофон нужно закрепить на одежде, можно булавкой(только не повредите провода!). Не забывайте, ваш помощник должен хорошо слышать вас, т.к. вы будите подавать ему тихий сигнал.

Инструкция, как правильно «закидывать» нанонаушник:
Нушник-магнитик 2*3 мм., забрасываем в заранее чистый ушной канал.
Если вы правильно его забросили то вы услышите звук наподобие щелчка-хлопка. Чтобы облегчить себе закидывание наушника, нужно использовать трубочку-инжектордля закидывания, которую вы найдёте у себя в комплекте Nano Hands-free.

Микронаушник нано магнит в Чехии и в Праге

8. Заранее обговорите с напарником, какой вы сигнал подадите для начала диктовки(покашливание, скрежет по микрофону и т.п.)

9. За несколько минyт до захода в аудиторию, позвоните своему помощнику

10. После успешного использования достаньте маленький наушник-магнитик из уха при помощи палочки с большим магнитом и отсоедините саму батарейку-крону от хэндс-фри гарнитуры.

11. У нас, по желанию, вы можете купить или взять напрокат нанонаушник с Хэндс-фри гарнитурой.

Удачи ВАМ !