Pokyny pro Nanosluchatka s headsetem Bluetooth

Příručka pro sluchátka Nano Bluetooth

Důležité!!! Pokud jste měli onemocnění, jako je zánět středního ucha aj., pak headset-magnet nepoužívejte!

Микронаушник в Чехии. Нанонаушник магнит

Princip fungování mikro- nebo nanosluchatka: signál přichází z mobilního telefonu na smyčku skrze Bluetooth headset. Magnetické vlny dále působí na magnety, které tvoří malá sluchátka, působící na ušní bubínek.

1. První krok - nabijte svůj mobilní telefon!

2. Je potřeba také nabít i Bluetooth headset pomocí vlastní nabíječky, kterou najděte v sadě. Použití levných nabíječek může poškodit sluchátka s mikrofonem. Nenabijete headset déle, než 3 hodiny. V zapnutém režimu pak může fungovat asi 7 hodin.

3. Zvuk vysílání lze naladit v nastavení telefonu v době hovoru. Telefon přitom již musí být v tichém režimu.

4. Noste smyčkovou anténu s headsetem výhradně na krku, jinak nic neuslyšíte!

5. Poté připojte Bluetooth headset k telefonu, který budete používat.

 

Jak připojit bluetooth headset k telefonu?:

Plantronics ML10 / Plantronics ML15

Na boční straně zmáčkněte tlačítko zapínání. Zepředu pak zmačkněte tlačítko s obrázkem sluchátka a nepouštějte do té doby, než začne blikat červeno-modré světlo. Pokud headset bliká červeně a modře, znamená to, že celý set je v režimu vyhledávání. Bluetooth musí být v tuto chvílí zapnutý i na mobilním telefonu. V nastavení telefonu najděte parametry Bluetooth a vyberte hledání nového zařízení. Při nalezení zařízení PLT_ML XXX povolte na svém mobilu společné připojení. Na telefonech iPhone musíte vytvořit „dvojici“. Pokud bude vyžadováno heslo, zadejte 0000. DŮLEŽITÉ: v režimu hovoru na telefonech typu iPhone musíte zmáčknout na obrazovce „Zdroj zvuku“ a vybrat „přes Bluetooth“ - PLT_ML XXX.

Návod, jak si "nahodit" nanosluchátko:

Sluchátko Magnet 2 * 3 mm hodímedo čistého zvukovodu.

Pokud to uděláte správně, uslyšíte zvuk podobný kliknutí nebo tlesknutí. Pro zjednodušení procesu, můžete použít pomocnou trubičku, kterou naleznete v kompletu Nano handsfree.

8. Předem se dohodněte s partnerem na signálu, který budete používat jako začátek hovoru (kašel, chrastění na mikrofonu atd.)

9. Za několik minut před vstupem do místností zavolejte svému asistentovi.

10. Po úspěšném použití odeberte malé magnetové sluchátko z ucha pomocí trubičky s velkým magnetem a následně vyjmete baterii z handsfree.

11. U nás si můžete koupit nebo pronajmout nanosluchátka s handsfree příslušenstvím.

Hodně štěstí!

Нанонаушник магнит- самый маленький микронаушник

 

Рукодство для нанонаушника Nano Bluetooth

Обратите внимание, если у вас были такие болезни как отиты (и другие болезни ушей), тогда не следует пользоваться магнитным микронаушником!

Принцип работы микронаушника nano или нанонаушника: с сотового поступает сигнал по Bluetooth-гарнитуре к петле, сами же магнитные волны идут на магнитики, они представляют собой маленькие наушники, которые находятся рядом с барабанными перепонками.

1. Поставьте на зарядку ваш сотовый до полной батареи.

2. Зарядить нужно и блютуз-гaрнитуру, но воспользовавшись «родной» зарядкой находящейся у вас в комплекте. Использование «левых» зарядных устройств может привести к поломке гарнитуры наушника. Заряжать гарнитуру не более 3-х часов. В включенном режиме спокойно может работать около 7-ми часов.

3. Звук вещания настраивается в настройках сотовых в момент разговора, находящиеся уже заранее в беззвучном режиме.

4. Одевайте петлю-антенну с гарнитурой исключительно на шею, иначе ничего не услышите!

5. Затем подключаем Bluetooth гарнитуру к вашему телефону, с которым вы будете пользоваться.

 

Как подключить блютуз-гарнитуру к телефону?:

Plantronics ML10 / Plantronics ML15

С боковой стороны щелкнете клавишу включения. С «лица» нажмите клавишу-трубку и удерживайте до мигания красно-синего цвета. Если на гарнитуре мигает сине-красный цвет - значит гарнитура вошла в режим поиска. Bluetooth должен быть включен на сотовом. В настройках телефона найдите меню блютуза и нажмите поиск нового устройства. При появлении устройства PLT_ML XXX разрешите сотовому подключиться к нему. На телефонах Iphone - нужно СОЗДАТЬ ПАРУ. Если запросит пароль - введите 0000. ВАЖНО: в режиме разговора на телефонах типа Iphone нужно нажать на дисплее "ИСТОЧНИК ЗВУКА" и выбрать - через блютуз-гарнитуру PLT_ML XXX.

Jabra 2045 / Jabra 2046

С лицевой части блютуз-гарнитуры нажмите единственную клавишу и удерживайте до тех пор пока не будет гореть постоянно синий цвет. Если на гарнитуре горит постоянно синий цвет - значит гарнитура вошла в режим поиска. Затем включите блютуз на одном мобильном телефоне, к которому будете подключать гарнитуру. В настройках телефона зайдите в меню БЛЮТУЗ и нажмите новый поиск. После того как блютуз найдет НОВОЕ УСТРОЙСТВО под названием Jabra 2045/Jabra 2046 - подключитесь к нему. На телефонах Iphone - нужно СОЗДАТЬ ПАРУ. Если запросит пароль - введите 0000. ВАЖНО: в режиме разговора нужно нажать на Iphone ИСТОЧНИК ЗВУКАи выбрать через блютуз-гарнитуру Jabra.

Правильное «забрасывание» наушника:

Магнит, размерами 2*3 мм., забрасывается в уже начисто обработанный ушной канал. Прислушайтесь, если вы правильно вставили наушник будет слышно хлопок-щелчок. Для того чтобы всё сделать правильно вам потребуется трубочка-инжектор. Её вы можете взять в нашем наборе.

Беспроводной микронаушник в Праге и Чехии

6. Поговорите по поводу опознавательных сигналов для вашего ассистента, чтобы ему было понятно что надо начинать диктовать.

7. За несколько минут до начала использования наберите товарищу.

8. Закончив использование, достаньте магнитики-наушники используя магнитоизвлекатель. Отключите блютуз-гарнитуру опустив тумблер вниз.

9. Вы можете у нас как взять напрокат, так и купить нанонаушник.

Ждём вас !

Микронаушник мини 2мм. в Праге