Pokyny pro Mikrosluchátka s headsetem Handsfree

Příručka na sluchátko Handsfree

Беспроводной микронаушник в Праге. Microsluchátko Handsfree

1. Telefon musí být plně nabit - to je jeden z hlavních požadavků. Zajistěte to, prosím, s předstihem.

2. Hlasitost se může regulovat pouze na mobilu.

3. Přepněte mobil do tichého režimu.

4. Noste smyčkovou anténu s headsetem výhradně na krku, jinak nic neuslyšíte!

5. Pamatujte si, že čím bliž je smyčka k headsetu, tím lepší je hlasové vysílání. Kabel, připojený k telefonu s konektorem 3,5, schovejte pod oblečením.

6. Mikrofon musí být připevněn na oblečení, můžete si jej připnout pomocí spínacího špendlíku (dbejte však na to, abyste nepoškodili kabely!). Nezapomeňte, že Váš asistent musí Vás dobře slyšet, aby porozuměl Vaším signálům.

7. Používejte pouze baterii Camelion LR 521 (AG0) pro mikrosluchátka Micra, Agger nebo MicraTEK3-4. Dejte sluchátko do ucha, aby všechny nápisy byli umístěny nahoře. Když uslyšíte ve sluchátku chrastění, je to znamení, že jste ho umístil/a správně.

Jak vložit Camelion baterii:

Musíte vzít sluchátko levou rukou, reproduktor otočte směrem dolů, aby výstup baterie zůstal nahoře. Pravou rukou vložte Camelion baterii tak, aby všechny nápisy byli nahoře.

8. Musíte mít čisté uši. Pak je třeba vložit sluchátko do zvukovodu.

9. Maximální doba provozu je kolem 5-6 hodin, průměrná doba - 4 hodiny.

10. Předem se dohodněte s partnerem na signálu, který budete používat jako začátek hovoru (kašel, chrastění na mikrofonu atd.)

Hodně štěstí!

Mikrosluchátko Handsfree. Микронаушник Хэндс-фри в Праге

 

Руководство к микронаушнику Hands-free

1. Ваш телефон должен быть полностью заряжен – это одно из главных требований. Позаботьтесь об этом заранее.

2. Громкость регулируется только на сотовом.

3. Поставьте сотовый в режим без звука.

4. Одевайте антенну-петлю на шею, не кладите её в карман. Её легко спрятать, вам это не принесёт каких-либо трудностей и лишних беспокойств.

5. Работая с микронаушником вы должны помнить главное правило - чем ближе антенна к микронаушнику, тем лучше и громче вещание. Проводок, подключенный к разъему 3, 5 сотового, замаскируйте под одеждой.

6. Микрофон гарнитуры закрепите сверху незаметно на одежде. Ваш помощник должен хорошо вас слышать.

7. Пользуйтесь только батарейками Camelion LR 521 (АG0) к микронаушникам Micra, Agger или MicraTEK3-4. Разместите её в наушнике, чтобы все надписи были размещены к верху. Услышите шипение в микронаушнике - так и должно быть, это доказательство того что он исправен.

Как вставлять батарею Camelion:

Нужно взять наушник левой рукой, динамиком обращённым вниз, а выход для батарейки вверх, чтобы вы его хорошо видели. Другой рукой вставьте батарейку Camelion надписей вверх в отделение для неё.

8. Вы должны идеально очистить ушной канал. А затем нужно вставить микронаушник в ушной канал.

9. Чтобы исключить преждевременную разрядку батареи микро наушника, нужно вставлять в отделение за 5-10 минут до сдачи. Срок работы около 5-6часов, среднее время – 4 часа.

10. Согласуйте с напарником звуковой сигнал для начала диктовки. За 5 минут до использования наберите помощнику.

11. После использования достаньте батарейку при помощи кнопки-гвоздичка, который находится у вас в наборе.

У нас вы можете взять данную модель микронаушника напрокат или купить здесь microsluchatko.cz

Беспроводной микронаушник hands-free в Праге и Чехии