Pokyny pro Mikrosluchátka Power Box

Příručka na sluchátko s příslušenstvím bez smyčky

Mikrosluchátka v Praze

1. Nabijte si svůj mobil a headset. Je to důležité! Bluetooth-headset musí být nabít pomocí USB, které je součásti sady, a to prostřednictvím notebooku nebo počítače. Pokud používáte jiné nabíječky - může dojít k poškození bluetooth-headset baterie! Nabíjení musí trvat asi 2-3. hodiny.

Při nabíjení musí být headset vypnutý! Pokud je headset zapnutý, může pracovat až 7 hodin.

2. Bluetooth mikrosluchátka se liší podle výrobců (Plantronics, Jabra).

3. Všechna nastavení hlasitosti se seřizují výhradně na telefonu.

4. Váš mobilní musí být v tichém režimu.

5. Power Box je vhodné umístit v náprsní kapse. Čím blíž je Power Box, tím lépe budete slyšet! Můžete si zaexperimentovat. Sluchátko jde velice snadno schovat. Power Box je typ sluchátka, které nemusí být zavěšeno kolem krku.

Jak připojit sluchátka bez smyčky Power Box (Nano box) k mobilu přes Bluetooth:

Power Box na bázi Plantronics ML10 / Plantronics ML15

Na boční straně zmáčkněte tlačítko zapínání. Zepředu pak zmačkněte tlačítko s obrázkem sluchátka a nepouštějte do té doby, než začne blikat červeno-modré světlo. Pokud headset bliká červeně a modře, znamená to, že celý set je v režimu vyhledávání. Bluetooth musí být v tuto chvílí zapnutý i na mobilním telefonu. V nastavení telefonu najděte parametry Bluetooth a vyberte hledání nového zařízení. Při nalezení zařízení PLT_ML XXX povolte na svém mobilu společné připojení. Na telefonech iPhone musíte vytvořit „dvojici“. Pokud bude vyžadováno heslo, zadejte 0000. DŮLEŽITÉ: v režimu hovoru na telefonech typu iPhone musíte zmáčknout na obrazovce „Zdroj zvuku“ a vybrat „přes Bluetooth“ - PLT_ML XXX.

Power Box na bázi Jabra 2045/Jabra 2046

Na boční straně zmáčkněte tlačítko zapínání. Zepředu pak zmačkněte tlačítko s obrázkem sluchátka a nepouštějte do té doby, než začne blikat červeno-modré světlo. Pokud headset bliká červeně a modře, znamená to, že celý set je v režimu vyhledávání. Přejděte do nabídky Bluetooth a stiskněte „nové vyhledávání“. Až Bluetooth najde nové zařízení s názvem Jabra 2045 / Jabra 2046, připojte se k němu. Na iPhone telefonu je třeba vytvořit „dvojici“. Pokud bude vyžadováno heslo, zadejte 0000. v režimu hovoru na telefonech typu iPhone musíte zmáčknout na obrazovce „Zdroj zvuku“ a vybrat „přes Bluetooth“ a zvolit Jabra.

Jak vložit baterii:

Musíte vzít sluchátko levou rukou, reproduktor otočte směrem dolů, aby výstup baterie zůstal nahoře. Pravou rukou vložte Camelion baterii tak, aby všechny nápisy byli nahoře.

Aby se baterie náhle nevybila, vložte ji za 5-10 minut před použitím sluchátek. Maximální doba provozu je kolem 5-6 hodin, průměrná doba - 3 hodiny.

Musíte mít čisté uši. Po vložení sluchátka uslyšíte chrastění.

6. Předem se dohodněte s partnerem na signálu, který budete používat jako začátek hovoru.

7. 10 minut před použitím zavolejte asistentovi.

8. Po úspěšném použití odeberte malé magnetové sluchátko z ucha pomocí trubičky s velkým magnetem, a následně vyjmete baterii z handsfree.

U nás si můžete zakoupit nebo pronajmout tento model sluchátka.

Hodně štěstí!       

Микронаушник в Чехии и Праге

Руководство к микронаушнику с гарнитурой без петли

1. Зарядите ваш телефон, а также гарнитуру Power Box. Важно! Power Box заряжать зарядкой USB, находящейся в комплекте, через ноутбук или компьютер. Заряжается она около 4-5х. часов.
При этом гарнитура Power Box должна быть выключена! Когда гарнитура находиться во включенном режиме она может работать до 7ми часов.

2. Блютуз-гарнитуры без петли бывают различные, зависящие от фирм-производителей (Plantronics, Jabra).

3. Все настройки громкости регулируются на телефоне или на гарнитуре, если это возможно характеристиками прозводителя.

4. Обязательно телефон нужно поставить на бесшумный режим.

5. Power Box разместите желательно в нагрудном кармане, чем ближе Power Box, тем лучше слышно! Можете поэксперементировать. Её очень легко спрятать. Power Box - микронаушник, который не нужно вешать на шею.

Как правильно подключит гарнитуру без петли Power Box (Nano Box) к сотовому через Bluetooth:

Power Box на базе Plantronics ML10 / Plantronics ML15

С боковой стороны щелкнете клавишу включения. С «лица» нажмите клавишу-трубку и удерживайте до мигания красно-синего цвета. Если на гарнитуре мигает сине-красный цвет - значит гарнитура вошла в режим поиска. Bluetooth должен быть включен на сотовом. В настройках телефона найдите меню блютуза и нажмите поиск нового устройства. При появлении устройства PLT_ML XXX разрешите сотовому подключиться к нему. На телефонах Iphone - нужно СОЗДАТЬ ПАРУ. Если запросит пароль - введите 0000. ВАЖНО: в режиме разговора на телефонах типа Iphone нужно нажать на дисплее "ИСТОЧНИК ЗВУКА" и выбрать - через блютуз-гарнитуру PLT_ML XXX.

Power Box на базе Jabra 2045 / Jabra 2046

С лицевой части блютуз-гарнитуры нажмите единственную клавишу и удерживайте до тех пор пока не будет гореть постоянно синий цвет. Если на гарнитуре горит постоянно синий цвет - значит гарнитура вошла в режим поиска. Затем включите блютуз на одном мобильном телефоне, к которому будете подключать гарнитуру. В настройках телефона зайдите в меню БЛЮТУЗ и нажмите новый поиск. После того как блютуз найдет НОВОЕ УСТРОЙСТВО под названием Jabra 2045/Jabra 2046 - подключитесь к нему. На телефонах Iphone - нужно СОЗДАТЬ ПАРУ. Если запросит пароль - введите 0000. ВАЖНО: в режиме разговора нужно нажать на Iphone ИСТОЧНИК ЗВУКА и выбрать через блютуз-гарнитуру Jabra.

Как правильно вставлять батарейку:

Взять микронаушник 10мм. или 5мм. надо так, чтобы динамика сам был опущен вниз, а отделение батарейки - вверх чтобы вы его хорошо видели. Вставляйте Camelion в отделение для него надписей вверх.

Чтобы батарейка резко не разрядилась, её вставляйте за 5-10 мин. До использования наушника. Время работы-5-6ч.(максимум). В среднем около 3 часов.

Очистите ухо от серы, а то вам ничего не будет слышно. После того как вставили наушник вы должны услышать шипение

6. Посоветуйтесь с товарищем по поводу подаваемых вами знаков,чтобы он понял,что всё именно это и именно сейчас надо диктовать

7. За 10 минут до использования позвоните помощнику.

8. Закончив, выньте батарею маленьким гвоздиком, он есть у вас в комплекте к наушнику.

В нашей компании Вы сможете купить микронаушник без петли или взять любой наушник напрокат.

Микронаушник без петли в Праге в Чехии