Nanosluchátko - jedná se o zdravotní riziko?!

   Pro studenty a žáky je pronájem nebo koupě mikrosluchátka velice vhodnou investici. Může to pomoct při výuce. A pokud ještě před rokem nebyl výběr mezi mikrosluchátky moc velký - pouze Micra 10-13mm - nyní existuje celá řada alternativ v podobě hodinek-taháků nebo magnetických (nano) sluchátek. Cena za ně je mimochodem mírně nižší, než za klasické 10mm sluchátka. Tzn., že nové modely nanosluchátek lákají zájemce především na svoji velikost a cenu. Klasická kapsulární sluchátka se těší zájmů jen u těch zákazníků, kteří je používali už předtím, jsou na ně zvyklí a považují je za pohodlné.

   Musíme však poznamenat, že pracovat se starším zbožím je výhodné i pro některé distributory. Dlouhodobě pronajímají kapsulární mikrosluchátka a bojí se udělat krok doprava nebo doleva, přidat do svého „menu“ něco nového. Ale aby se rehabilitovali v očích zákazníků a nepozastavili svoje podnikání, přichází s výmluvami, že pečují o zdraví svých zákazníků a proto nebudou prodávat magnetická sluchátka, pouze typy Micra. Ve skutečnosti tady ale nejde o péči o zákazníky, je to pouze výmluva. Stejně jako v životě, když se říká: „Pokud jste v životě ničeho nedosáhli, řekněte všem, že jste zasvětili život rodině.“ Stejně tak i podnikatele hledají výmluvy, aby zakryli vlastní nedostatky.

   Na webových stránkách MicraBY je článek, který popisuje rozhovor s ORL lékařem. Závěr je takový, že neexistují žádné kontraindikace k použití nanosluchátek, pokud jste předtím neměl/a onemocnění vnitřního ucha.

   

Нанонаушник - это риск для здоровья?!

   Для многих студентов и учащихся взять микронаушник напрокат или купить микро наушник стало обычным явлением. Они помагают при сдаче зачетов. И если раньше особого выбора не было среди микронаушников – только Micra 10-13мм – то теперь появились альтернативы в виде часов-шпаргалок или магнитных (Nano) наушников. Цена последних, кстати, несколько ниже обычных микронаушников 10мм. Т.е. привлекает к покупателей к нанонаушникам и размер, и цена. А обычными капсульными пользуются только те, кто уже давно начал использовать их и теперь просто не хотят менять что-то; им просто удобно так.

   Фишка в том, что удобнее работать по старинке и некоторым прокатчикам. Они когда-то начали сдавать в аренду капсульные микронаушники и теперь боятся делать шаги вправо и влево и что-то добавлять в свой «рацион». А для того, чтобы обелить себя и остановку в развитии этого своего дела они придумывают оправдания, мол, они заботятся о здоровье своих клиентов и поэтому не продают и не сдают в аренду магнитные микронаушники, а только Micra. На самом деле здесь никакой заботы о клиенте нет, есть только оправдания себя. Это как в жизни: «Если вы ничего не достигли в жизни, говорите всем, что вы посвятили себя только семье». Вот и такие предприниматели так же оправдывают отсутствие своего развития в этом бизнесе.

   На сайте компании MicraBY есть статья, в которой описывается интервью с ЛОР врачом. Выводы таковы, что нет никаких противопоказаний в использовании нанонаушников, если раньше у вас не было заболеваний внутреннего уха